aut aut aut aut
    دکتری  |  کارشناسی ارشد  |  کارشناسی |   English Page  
فارغ التحصیلان در مقطع کارشناسی
 
نامنام خانوادگینام پدرمدرکدانشکدهرشته تحصیلیتاریخ فراغت از تحصیل
مريمبختياريشكرالهکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 19/03/2015
سينابهارلوئيمحمدرضاکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 21/09/2016
مهراناحكاميمجيدکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي فن آوري اطلاعات 29/01/2017
شيرينحاجي امين شيرازياكبرکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 21/09/2016
هانيهيزدي زادهعليرضاکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 16/04/2017
صالحخزاعي فدافنمحمدجوادکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 19/04/2017
منيباكي منشمحمدجعفرکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 16/09/2016
مليكاالساداتميرصفيانسيدحسنکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 24/06/2017
محمدعليملكي بيرجنديعسكرکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي فن آوري اطلاعات 19/04/2015
امينخرميان کرمانشاهمجتبيکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 21/07/2014
مهديشوشتريمحمدحسينکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 21/08/2014
فاطمهکياشمشکيابوالفضلکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 28/01/2018
بتولاحمدپورگهرتحيدرکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي فن آوري اطلاعات 19/04/2015
طنازساراييسيامكکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي فن آوري اطلاعات 21/07/2014
حساماكبري بشراباديعليکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 30/04/2017
عليسيفحميدرضاکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 21/09/2014
محمدرضاكرميمحمودکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي فن آوري اطلاعات 21/11/2014
بهروزبراتي باقرابادمحسنکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 17/07/2017
فريدالدينشافيعليکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 19/04/2015
زهرافدوي منوچهر کارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 21/11/2014
منوچهراسامسعودکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 21/07/2015
زهرامحبي مشتقيناصغرکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 27/01/2017
سياوشسرداريعباسکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 17/05/2015
عليجهان خانيلطف الهکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 20/05/2015
بهارهپرهيزکارياميرسعيدکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 21/07/2015
عاطفهفلاح حسين کارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 21/09/2016
نويدنظرزاده اوغازاحمدکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي فن آوري اطلاعات 21/08/2015
معصومه شريفينورالدينکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 22/06/2016
ارمينباشي زادهاكبرکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 07/05/2016
مرتضيرضايي خوش دره گيحسينکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 21/09/2013
عليرضاابراهيميعلي اصغرکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 20/04/2015
سعيدكامليعليکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 21/04/2015
اميدامام جمعهعلي کارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 19/02/2006
روح الهخسروي حسين کارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 19/02/2000
مهديپدرامحسينکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 20/06/2015
روزبهطالبي اشلقيرمضانکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي فن آوري اطلاعات 22/09/2017
اميدكياني فرحسين عليکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 01/12/2015
محمدامينبنده خدااحمدعليکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 18/09/2017
حامدعلي اكبرنظريحسنکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 27/11/2011
الهامعباس زادهحسينکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 20/11/2012
سمنعنايتيعابدينکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 09/08/2017
مهسامحمديعباسکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي فن آوري اطلاعات 23/11/2016
شادياقاجانيعليرضاکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 21/09/2016
حسينجوكارعليکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي فن آوري اطلاعات 23/10/2017
معصومهكرميسياوشکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 21/09/2014
رحيمانتظاريمحمدحسنکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 21/07/2013
رامينبهلوليتقيکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 21/09/2014
محمدرضادهقاني زادهابوالقاسمکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 14/03/2017
نغمهحيامنششهيارکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي فن آوري اطلاعات 19/04/2014
مهساسعيديعباسکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 21/09/2013
12345678910...


 
 
تماس با ما  |  تبلیغات  |  شرایط استفاده  |  حفظ اطلاعات شخصی
© حق نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
دانشگاه مسئول محتوای دیگر پایگاه ها نیست.
 
۴۲۴ خیابان حافظ، تهران، ایران. صندوق پستی ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵. ۶۴۵۴۰ (۲۱) ۹۸+