aut aut aut aut
    دکتری  |  کارشناسی ارشد  |  کارشناسی |   English Page  
فارغ التحصیلان در مقطع کارشناسی
 
نامنام خانوادگینام پدرمدرکدانشکدهرشته تحصیلیتاریخ فراغت از تحصیل
حسينجوکارعليکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي فن آوري اطلاعات 23/10/2017
معصومهکرميسياوشکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 21/09/2014
سيروسرفاهي علمداريفيروزکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 08/01/2018
رحيمانتظاريمحمدحسنکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 21/07/2013
ارمانصرافيمحمدحسين کارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 20/07/2012
محمدرضابيگلريفريد رضاکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 22/08/2016
سيدسليمملکوتيسيدکاظمکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 19/04/2013
محمدابراهيم خليليقديرکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 21/12/2011
هدييزدان پرستسياوشکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي فن آوري اطلاعات 06/05/2017
سيروسچراغيناصرکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 21/09/2011
سيدمحمدحسينسيدرضي زاده زاويهسيدعمرانکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 19/04/2010
محمدجوادرضايي سراجيسليمان کارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 21/09/2011
محسنرئيسي نافچي علي کارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي فن آوري اطلاعات 21/09/2010
ارمانرادمنشرضاکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي فن آوري اطلاعات 20/01/2012
محمدامينختايي حسن کارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 20/09/2012
سيداحسانموسوي سيدمحمدکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 21/09/2013
مهريموساييمحمودکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 22/09/2017
عاطفهحيدري مستجابکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي فن آوري اطلاعات 30/04/2017
سيدعلاسيف افجهسيدمهديکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 21/11/2013
پيمانصالحمسعودکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي فن آوري اطلاعات 04/11/2017
مينايزدان بينابراهيمکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي فن آوري اطلاعات 20/01/2014
محمدميلادعامريذبيح الهکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 19/04/2017
محمددرخشانعليکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 22/09/2017
مريمبختياريشكرالهکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 19/03/2015
سينابهارلوئيمحمدرضاکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 21/09/2016
مهراناحکاميمجيدکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي فن آوري اطلاعات 29/01/2017
شيرينحاجي امين شيرازياكبرکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 21/09/2016
هانيهيزدي زادهعليرضاکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 16/04/2017
صالحخزاعي فدافنمحمدجوادکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 19/04/2017
منيباکي منشمحمدجعفرکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 16/09/2016
مليکاالساداتميرصفيانسيدحسنکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 24/06/2017
محمدعليملکي بيرجنديعسكرکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي فن آوري اطلاعات 19/04/2015
امينخرميان کرمانشاهمجتبيکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 21/07/2014
مهديشوشتريمحمدحسينکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 21/08/2014
عارفمراديشهزادکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 23/07/2018
فاطمهکياشمشکيابوالفضلکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 28/01/2018
بتولاحمدپورگهرتحيدرکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي فن آوري اطلاعات 19/04/2015
طنازساراييسيامكکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي فن آوري اطلاعات 21/07/2014
حساماکبري بشراباديعليکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 30/04/2017
عليسيفحميدرضاکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 21/09/2014
محمدرضاکرميمحمودکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي فن آوري اطلاعات 21/11/2014
بهروزبراتي باقرابادمحسنکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 17/07/2017
فريدالدينشافيعليکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 19/04/2015
زهرافدوي منوچهر کارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 21/11/2014
منوچهراسامسعودکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 21/07/2015
زهرامحبي مشتقيناصغرکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 27/01/2017
سياوشسرداريعباسکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 17/05/2015
عليجهان خانيلطف الهکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 20/05/2015
بهارهپرهيزکارياميرسعيدکارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-نرم افزار 21/07/2015
عاطفهفلاح حسين کارشناسيمهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعاتمهندسي کامپيوتر-سخت افزار 21/09/2016
12345678910...


 
 
تماس با ما  |  تبلیغات  |  شرایط استفاده  |  حفظ اطلاعات شخصی
© حق نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
دانشگاه مسئول محتوای دیگر پایگاه ها نیست.
 
۴۲۴ خیابان حافظ، تهران، ایران. صندوق پستی ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵. ۶۴۵۴۰ (۲۱) ۹۸+